Vägg grundmålat vitt

Att tänka på vid grundmålning

Grundfärgen, även kallad primer, är det första skiktet av färg som används på den yta som ska målas, innan ett eller flera lager av slutfärg stryks på denna. Att grundmåla en yta innan du slutmålar den är ett viktigt steg i målningsarbetet. Grundmålningen behöver dock inte vara särskilt svår att utföra eller speciellt tidsödande. Med bra verktyg och produkter samt lite kunskap om hur du ska gå tillväga, kommer du att uppnå ett bra resultat. I denna guide hittar du råd som du kan ha nytta av när du ska grundmåla inomhus eller utomhus på olika typer av ytor.

Grundmålning är en viktig del av underarbetet vid målning såväl inomhus som utomhus och på olika typer av material. Oavsett om du ska grundmåla inomhus eller utomhus, bör du välja en miljövänlig grundfärg. Det finns många olika märkningar och du kan fråga personalen i din lokala färgbutik om du har några frågor kring märkningen. Tänk också på att du vid avslutad målning bör ta hand om eventuellt överbliven färg färg och de verktyg du har använt.

När du ska grundmåla din fasad behöver du ta hänsyn till vilken typ av fasad du ska måla; grundmålning av en träfasad kräver ett visst tillvägagångssätt medan förfarandet är ett annat om fasaden består av andra material som till exempel puts, plåt och tegel.

När du ska måla utomhus är alltid vädret en viktig faktor att ta i beaktande. Fukt kan skada fasaden så det är viktigt att det inte regnar och inte är dagg. Du bör heller inte måla i direkt solsken eftersom färgen då riskerar att bara torka på ytan. Det bästa resultatet kommer du att uppnå när det är torrt och molnigt, med en lagom temperatur. På de allra flesta ytor utomhus är det viktigt att du först rengör den yta som du ska måla, innan du börjar grundmåla densamma.

Grundmålning av träfasad

Det är viktigt att att grundmåla träfasaden för att träet ska vara skyddat mot fukt och genom att grundmåla skapar du också en yta där täckfärgen fäster på ett bättre sätt. Innan du börjar grundmåla din fasad är det dock viktigt att ta hänsyn till träets fuktighet. Ett sätt att kontrollera träets fuktighet är att använda sig av en fuktmätare. Om du inte själv har en sådan, kan du låna fuktmätaren av din lokala färghandlare. Träet bör ha en fuktighet på under 14% och ska absolut inte överstiga 17%.

Om den yta du ska måla på sedan tidigare är målad är det inte säkert att du behöver grundmåla. Grundmålning ska i synnerhet utföras på ytor som inte är målade sedan tidigare eller har tappat sin tidigare färg. Även om du köper panel som redan är färdiggrundad, måste dock de ställen där du har spikat och sågat grundmålas eftersom alla håligheter och exponerade ytor måste skyddas. Extra viktigt är det att du grundar nere vid ändträet samt i skarvar och kring fönsterkarmar.

Grundmålning av tegelfasad

Tegel har inte samma uppsugningsförmåga som trä och behöver därför inte heller samma grundliga underarbete. När du har borstat av teglet kan du dock med fördel grundmåla det innan du slutmålar teglet med fasadfärg. Om du ska måla med silikatfärg, grundmålar du först med en blandning av silikatbinder och vatten. Om du istället målar med silikonhartsfärg, blandar du grundfärg med vatten och grundmålar teglet med denna blandning. Du kan använda dig av antingen en fyllig pensel, en roller eller en spruta.

Grundmålning av putsfasad

Innan du grundmålar en putsfasad måste du först tvätta fasaden med rengöringsmedel och därefter skölja av den med vatten. Kontrollera också fasaden så att den inte är skadad och laga eventuella sprickor innan du påbörjar målningen. Först när fasaden är tvättad och lagad kan du börja grundmåla den. Du behöver inte grundmåla hela fasaden utan det räcker att du grundar de eventuella sprickor i fasaden som du har lagat. När putsen har blivit ljus igen vet du att den har torkat.

Grundmålning av plåtfasad

Vid grundmålning av en plåtfasad är det viktigt att du först tvättar fasaden med särskilt rengöringsmedel, samt att du tar bort eventuell rost. När du sedan har borstat fasaden så att den är ren och fin, kan du börja grundmåla den med en metallprimer.

nomhus har du fördelen av att inte behöva ta hänsyn till vädrets makter, vilket gör att du kan utföra målningsarbetet närhelst det faller dig in. Vid grundmålning inomhus är det istället extra viktigt att först skydda möbler, golv och detaljer som inte ska målas. Genom att täcka in bland annat golv och fönsterbrädor i golvskyddspapper samt eluttag, dörrkarmar, fönsterkarmar och lister med maskeringstejp, behöver du inte oroa dig för att råka skvätta färg på dessa ytor. Glöm inte heller att dessa skyddande papper ska hanteras och slängas på ett miljövänligt sätt efter utfört arbete.

Grundmålning av vägg

Om den vägg du har tänkt måla idag är målad i en mörk färg och du vill måla den i en ljusare färg, som till exempel vit, är det en god idé att börja med att grundmåla väggen. På så sätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för att den ljusa färgen ska täcka ordentligt.

Grundmålning av tapetserad vägg

Även om du har en vägg som redan är tapetserad, har du möjlighet att måla direkt på denna om du har tröttnat på tapeten, istället för att ägna dig åt att tapetsera om väggen. När du ska måla på en tapetserad vägg, är grundmålningen ett utmärkt sätt att se till så att tapeten verkligen fäster ordentligt mot väggen. Börja med att grundmåla de ytor där du har spacklat innan du börjar måla resterande delar av tapeten.

Grundmåla på vävtapet, juteväv eller sjögrästapet

Om din vägg är tapetserad med antingen vävtapet, juteväv eller sjögrästapet ska du måla den med en lösningsmedelsburen färg. Denna gör att risken för att tapeten krymper minimeras och hela väggen ska grundmålas med denna färg. När du grundmålar med lösningsmedelsburen färg är det av hälsomässiga skäl viktigt att du ventilerar rummet.

Du hittar fler bra tips i vår målarguide

Stäng meny