Träfasad med flagnande orange färg

Ta bort färg

Att avlägsna gammal färg kan vara ett mödosamt jobb, men det är också en viktig förutsättning för att uppnå bästa möjliga resultat när du sedan lägger på ny färg. Gammal färg har en tendens att spricka och flagna, och ofta kan flera olika lager färg behöva avlägsnas innan du målar om exempelvis din träfasad.

Det första steget är att säkerställa att träfasaden inte är våt. Om så är fallet, börjar du med att torka den med hjälp av en trasa eller hårfön. Du kan till och med använda dig av en värmepistol om du så önskar, men det är i sådana fall viktigt att du håller ett avstånd till träet och försöker undvika att bränna det eller starta en eldsvåda. Att använda arbetshandskar kan vara en god idé, för att undvika spetor, och du bör dessutom bära en ansiktsmask.

Innan du börjar grundmåla ytan använder du dig av en färgskrapa och eventuellt ett sandpapper, och och tar bort all den gamla färgen. När du har skrapat bort gammal färg, både lösa flagor och färg som fortfarande sitter bra, får du en trären yta. Denna yta kan du med fördel sandpappra tills du får en riktigt slät och fin yta, på vilken du senare kommer att applicera jämna lager med färg. Genom att göra ett bra förarbete säkerställer du att den nya färgen kommer att göra sig bra på ytan under en lång tid framöver.

Varning för färg som innehåller bly

Om den gamla färg som du avlägsnar är från 1960-talet eller tidigare, finns det en risk att den innehåller bly. Känner du dig osäker kan du skicka iväg en bit färg på analys för att se huruvida den innehåller bly eller inte. Eftersom tungmetallen bly är skadlig för kroppen, är det viktigt att du inte andas in damm och liknande från färgen i samband med att du avlägsnar den från fasaden. Du kan använda ett munskydd för att minska risken för att andas in blyet om du är säker på att färgen innehåller bly, eller om du är osäker på om den gör det.

Det finns i huvudsak tre olika metoder du kan avlägsna färg på: att putsa bort den, att värmebehandla ytan för att avlägsna färgen och att använda kemikalier. Alla tre metoderna innebär hårt jobb eftersom samma bindemedel som får färgen att fästa också gör den svår att avlägsna. Alla metoder har sina för- och nackdelar.

Skrapning och putsning

Att putsa bort färgen är en snabb och effektiv metod som inte lämnar några rester på ytan. Det är också ett ganska kostnadseffektivt sätt eftersom inga kemikalier krävs. Nackdelarna med putsning är att det bara fungerar på icke-mönstrade ytor. Om du inte är van att använda en putsmaskin riskerar du att göra märken i träet. Maskinen är dessutom högljudd och skapar luftburet damm som utgör en risk, särskilt om färgen innehåller bly, vilket gör att du måste använda en filtermask.

Att skrapa bort färgen är det enklaste sättet att avlägsna gammal färg på, särskilt om den redan har börjat lossna eller flagna. Du kan använda dig av en kittkniv eller en färgskrapa för att skrapa bort lite färg i taget. Du börjar helt enkelt genom att skrapa med verktygets platta spets mot ytan för att avlägsna färg som lossnat. Ett tips är att lägga en trasa under den plats du arbetar på, för att fånga upp de färgflagor som lossnar. På så vis underlättar du städningen när jobbet har utförts.

Skrapa bort så mycket färg du kan och använd ett finare sandpapper för att avlägsna färg från mindre ytor. Om du upptäcker sprickor eller andra skador i träet, bör du fylla i dessa med fogmassa.

Värmebehandling

Att värmebehandla ytan med hjälp av en värmepistol för att avlägsna färgen är en ganska snabb metod, som liksom putsningen är kostnadseffektiv då den inte kräver användning av kemikalier. Nackdelar med denna metod är att den kan frigöra eventuell bly med röken, vilket gör att du bör använda dig av en skyddsmask. Den kanske största nackdelen med metoden är brandrisken. Om en brand uppstår är det viktigt att du håller dig lugn. De bränder som uppstår är vanligtvis små.

Kemisk stripper

Det är sällan färgen släpper av sig själv med tiden, vilket gör att du kan använda dig av en kemisk stripper som får färgen att släppa. En kemisk stripper innehåller väldigt starka kemikalier som kan missfärga ytan om den lämnas att verka för länge. Det är därför viktigt att du noga läser instruktionerna på förpackningen. Detta är dock det minst rättframma av de olika alternativen. Vissa kemiska strippers fungerar bättre än andra, och generellt kan man säga att de minst frätande kemikalierna tar längst tid att verka. Vissa kemiska strippers verkar genom att lösa upp färgen, medan andra istället försöker bryta bindningen mellan färgen och ytan.

Om du använder en kemisk stripper som innehåller gift, bör du använda skyddsmask, handskar och säkerhetsglasögon. Hur lång tid kemikalien behöver för att verka varierar mellan olika produkter. När den har fått verka den tid som rekommenderas enligt förpackningen, kan du enkelt skrapa bort den gamla färgen med hjälp av en färgskrapa eller kittkniv. Ibland kan det krävas två lager med kemisk stripper, vilket egentligen är ganska logiskt eftersom det ofta sitter flera lager färg på fasaden.

Oavsett vilken metod du använder dig av för att avlägsna färgen, kan det vara nödvändigt att putsa ytan lite med ett sandpapper innan det första lagret färg läggs på. När du skrapar bort färgen riskerar du nämligen att polera träet, vilket kan göra det för jämnt för att den nya färgen ska fästa ordentligt. Genom att slipa eller sandpappra med lite ett lite grövre sandpapper, kan du skapa en bra yta som det första lagret färg enkelt fäster på. När du är klar med sandpappringen och poleringen av träet kan du städa undan det trädamm som har uppkommit. Nu bör du ha en trären och jämn yta och kan börja grundmåla din fasad!

Du hittar fler bra tips i vår målarguide.

Stäng meny