Tegelstenar vita och röda

Måla på stengrund

Stengrund är någonting som man vanligtvis hittar i äldre fastigheter. Den började användas i Sverige på 1800-talet och ger ofta huset ett karaktäristiskt utseende. Anledningen till att stengrunder användes istället för betonggrunder, var helt enkelt att sten var billigare än betong. Även om en stengrund har ett charmigt rustikt utseende, måste den målas för att skapa en barriär som skyddar mot fuktskador. Genom att måla den förhöjer du dessutom byggnadens utseende.

Att måla på stengrund är i grund och botten inte särskilt svårt. Sten är dock ett poröst material , vilket gör att fukt lätt kan bildas i stenarna. Därför är det viktigt att jobbet utförs på rätt sätt, så du förhindrar mögel och att strukturella skador uppstår. Med några handfasta tips kommer du långt, och följer du bara denna guide till punkt och pricka bör din stengrund se ut som ny igen när du är färdig med målningen!

Det första du bör göra är att reparera eventuella skador. Det är ju tyvärr så att det lätt uppstår skador i ett så pass poröst material som sten, i synnerhet när stenen har blivit utsatt för vädrets makter under många år. Fyll i de hål och sprickor du hittar med till exempel hydraulisk cement. Följ tillverkarens instruktioner när du applicerar denna.

Ta sedan bort eventuella fläckar som har orsakats av mögel och mjöldagg. Du kan använda en lösning bestående av 15 milliliter blekmedel och 1 liter varmt vatten. Blötlägg de drabbade områdena med hjälp av en svamp eller en trasa som har fuktats i lösningen. Fortsätt att behandla området tills fläckarna har försvunnit. Det finns också särskilda medel för borttagning av mögel och mjöldagg att köpa.

Tvätta bort smuts

Nästa steg är att rengöra ytan. Stengrunden blir lätt smutsig när damm och smuts virvlar omkring i vinden. Börja med att ta bort smuts, damm och olja från stengrunden innan du målar den. Med hjälp av en grov borste kan du avlägsna löst sittande smuts och bråte, för att sedan rengöra ytan genom att torka den med en fuktig trasa. Om ytan har oljefläckar eller andra fettfläckar som inte vill ge med sig, kan du applicera ett avfettningsmedel för att få bukt med dem. Följ instruktionerna på förpackningen.

Med hjälp av en trycktvätt kan du slutligen tvätta bort återstående smuts. Var försiktig när du använder en trycktvätt för att tvätta ytan, så inte stengrunden skadas. Börja med att använda trycktvätten på den lägsta inställningen och öka sedan gradvis trycket. När ytan är ren och fin kan du gå vidare till nästa steg.

När du har valt en lämplig grundfärg stengrund och liknande ytor, är det dags att börja grundmåla. Grundfärg som specifikt är avsedd för stenytor fäster på stengrund på ett bättre sätt än generella grundfärger och ger dessutom en ökad hållbarhet. Det är viktigt att du väljer rätt typ av färg, så du inte skadar grunden. Fråga din färghandlare om du känner dig osäker! En annan viktig funktion som grundfärgen har är att den skyddar stenen från vattenskada. Blanda grundfärgen genom att, med locket på, skaka burken ordentligt. Häll sedan grundfärgen i en hink eller ett färgtråg.

När du applicerar grundfärgen på stenytan är det viktigt att du följer de instruktioner som tillverkaren har angivit på förpackningen. Om inga instruktioner har angetts, kan du följa dessa generella riktlinjer för hur man applicerar grundfärg på stenytor.

Använd en bred pensel för att applicera grundfärgen. penseln bör vara mellan 5 och 8 centimeter bred. Undvik att använda en roller när du målar stengrund eftersom rollern inte kan komma åt de mindre ojämna ytor som finns. Den skrovliga ytan riskerar dessutom att förstöra rollern. Måla först en kant i såväl ovan- som underkanten av stenytan samt på sidorna av den. Applicera sedan grundfärgen i ett hörn och fortsätt därefter längs kanten av ytan.

När du applicerar grundfärgen ska den överlappa den grundfärg du tidigare applicerat så den täcker ordentligt. Låt till sist grundfärgen torka. För bästa resultat bör du låta den torka under åtminstone 8 timmar, om inte tillverkaren har angivit en annan siffra på förpackningen.

När du väljer färg till stengrunden, bör du välja en vattenavvisande färg som är tillverkad för porösa ytor. Det finns särskilda färger att välja för puts och mineraliska ytor såsom sten. Om du är osäker på vilken typ av färg du bör använda, kan du fråga din färghandlare om råd. En vattenavvisande färg kommer att ge dig en fuktbarriär som skyddar stengrunden mot fukt. Blanda färgen genom att skaka färgbehållaren med locket på. Häll sedan färgen i en hink eller i ett färgtråg.

När du sedan målar stengrunden bör du applicera två eller tre lager färg. Använd en bred pensel för att applicera färgen. Penseln bör vara mellan 5 och 8 centimeter bred. Du bör inte använda dig av en roller eftersom den inte kommer komma åt alla ojämna ytor på stenen. Stenytan kan dessutom skada rollern. Börja med att måla en kant i överkanten, nederkanten och på sidorna av ytan. Applicera sedan färg i ett hörn och måla därefter längs väggens kant.

När du målar stengrunden är det viktigt att den nya grundfärgen du applicerar överlappar den grundfärg du nyss har målat, så den täcker hela ytan. Låt färgen torka åtminstone fyra timmar innan du lägger på nästa lager, om inte tillverkaren har skrivit annat i sina anvisningar på förpackningen.

När du har lagt på ett andra lager färg är det dags att inspektera hur väl färgen täcker ytan. Kontrollera de små ihåligheterna i stenarna för att säkerställa att färgen täcker ordentligt. Ibland kan ett tredje lager färg krävas, eller att du fokuserar på att fylla i vissa områden.

Du kanske även har andra föremål av sten som du vill måla, som till exempel prydnadsföremål, källarväggar, en trappa eller en eldstad? Om så är fallet, kan du använda dig av ovanstående guide även då du målar dessa. Tänk på att täcka över möbler och ytor som inte ska målas, med exempelvis plast och maskeringstejp, när du målar inomhus.

Du hittar fler bra tips i vår målarguide.

Stäng meny