Smidesstaket och gul dörr

Måla järn och smide

Idag kan man måla på nästan alla föremål och ytor. Järn och smide är inget undantag och att måla på metallföremål blir allt mer populärt. Smide är också en del av vårt gemensamma kulturarv och bör därför hanteras med stor hänsyn. Föremål av järn och smide kan återfinnas såväl inomhus som utomhus och exempel på dessa är: detaljer av smide samt räcken, staket och grindar. Detaljer av smide kan sitta på exempelvis utemöbler och om dessa angrips av rost, ser de inte lika trevliga ut som i sina glansdagar. Genom att åter ska pa deras ursprungliga utseende förhöjer du deras estetik och värde.

Järnföremål som står utomhus utsätts för vädrets makter; exempelvis sol, snö och regn. De slits därför med tiden och det är därför viktigt att underhålla dessa och måla om dem vid behov. Genom att hålla efter så att föremålen inte utsätts för angrepp av rost, och i de fall rostangrepp redan finns avlägsna rosten, säkerställer du att dina föremål av järn och smide kommer att hålla sig i bra skick under en lång tid framöver. Med kunskap om hur du ska gå tillväga samt bra produkter, kommer du att kunna återställa föremålen så att de blir som nya!

Ta bort eventuell rost

Dina föremål tar skada av eventuella rostangrepp och därför bör du borsta bort all lössittande rost. Detta kan du göra med exempelvis en stålborste. Det kan även vara en fördel att ha två stålborstar. Du kan då använda den bredare borsten för de lite större ytorna och den mindre för falsar och liknande där det kan vara svårt att komma åt med den bredare borsten. Om du inte vill ha en riktigt slät yta behöver du inte slipa föremålet. Om föremålet har små håligheter på ytan, kan du fylla i dessa med ett slags metallspackel. Slipa sedan ytan föremålet för en slät och fin yta.

Så väljer du rätt färg

När du ska måla ett järnföremål, införskaffar du först metallfärg. Denna färg finns i två olika varianter, varav den ena har en matt yta och den andra en blank sådan. När det kommer till färgtyper har du två olika alternativ att välja mellan. Antingen köper du både en rostskyddande grundfärg och en täckfärg, eller så köper du en enda färg som dessutom har den rostskyddande egenskapen.

Om det finns beläggningar av alger eller mögel på järnet, ska du först tvätta bort dessa. Använd gummihandskar och tvätta efteråt rent järnet med hjälp av en svamp med vatten. Grundmåla med rostskyddsfärg och låt sedan färgen torka. Det är viktigt att du inte väntar med att grundmåla föremålet med rostskydd efter att du har skrapat bort rost. Den blottade metallen är annars exponerad för nya angrepp av rost. Färdigmåla järnet åtminstone två gånger. Ju tjockare lager färg som stryks på, desto bättre kommer färgen att skydda mot rost.

När du ska måla föremål av järn, bör du inte göra detta när det är fuktigt ute. Du bör heller inte måla på ytor som är solheta. Den perfekta dagen för att måla är en torr och molnig dag med lagom temperatur. Detta då färgen ska torka i 4-6 timmar efter att du har målat, innan den klarar av att motstå väta. Under din målning bör du ha ett miljöperspektiv i åtanke. Det är viktigt att du tar hand om din eventuellt överblivna färg och dina verktyg på ett miljösäkert sätt när du är färdig med din målning. Färg och lösningsmedel ska aldrig hällas ut direkt i avloppet, utan tas istället med till närmaste miljöstation för att hanteras på ett miljövänligt sätt.

Moderna smidesstaket av hög kvalitet är ofta varmgalvaniserade och pulverlackerade, vilket gör att de har en lång hållbarhet. Även lite äldre smidesstaket står oftast emot tidens tand och det tar ofta lång tid innan deras färg börjar flagna. Däremot är det väldigt vanligt att färgen mattas med tiden samt att mindre rostangrepp och andra skador förr eller senare uppstår.

När du ska måla om ett smidesstaket, börjar du med att tvätta av staketet samt avlägsna eventuell rost eller färg som sitter löst. Det kan hända att du inte behöva slipa ner staketet ända in till plåten för att den nya färgen ska fästa utan det kan faktiskt vara en fördel att bevara det äldre rostskyddet. Huruvida du behöver grundmåla staketet med rostskydd eller inte beror på de anvisningar som står på färgburken, dessa ska alltid följas.

Tänk på att använda munskydd om du ska slipa större ytor och inte bara mindre skador på staketet. Rostfärgen som sitter på äldre smidesstaket innehåller ofta blymönja – ett starkt orangerött färgpigment som är skadligt att inandas. Om staketet är väldigt slitet kan du behöva blästra det innan du målar om det, och i sådana fall behöver du också grundmåla metallen med rostskydd.

Använd rikligt med färg alternativt måla i flera skikt. Du bör undvika att måla i stark sol eller när det finns risk för regn och fukt inom en handfull timmar från det att målningen har avslutats. Blåsiga dagar är också bra att undvika eftersom damm och pollen som färdas i luften riskerar att ge färgen en knottrig yta.

Du hittar fler bra tips i vår målarguide

Stäng meny