Träfasad målad i brunt

Måla husfasad

Fasaden är husets ansikte utåt och när det är dags att göra en  är det viktigt att resultatet blir bra. Innan du sätter igång med målningen bör du försäkra dig om att vädret kommer att vara bra. Du bör måla i uppehållsväder men inte i direkt solljus, eftersom det då finns en risk att färg en bara torkar på ytan. De fyra fasadtyperna som är vanligast förekommande i Sverige är trä, tegel, puts och plåt, där trä är den absolut vanligaste. Alla dessa fasadtyper kräver olika tillvägagångssätt vid målning.

Det du kan tänkas behöva för att måla träfasaden är: målartvätt, grundolja eller grundfärg, täckfärg, stålskrapa, fogspruta, oljepensel, förlängningsskaft, fasadpenslar av olika storlekar, en lång vinkelpensel samt ett fasadroller-set. Börja med att täcka över de ytor du vill skydda från färgstänk, till exempel fönster, hängrännor och stuprör.

1. Tvätta, skrubba och skydda fasaden

Det första du bör göra innan du börjar måla träfasaden är att tvätta den för att se till att träet är fritt från mögel, pollen och annan beläggning. Kontrollera, skrapa och laga fasaden så den inte har några blåsor eller ruttet trä. Ytan måste vara ren och därför ska all lös färg skrapas bort med hjälp av en skrapa och stålborste. Det går också att använda sig av varmluftspistol men det gäller att se upp på grund av brandrisken. Det sista steget i det förberedande arbetet är att slipa fasaden så den är slät, innan färgen läggs på.

2. Impregnera och grundmåla fasaden

Innan du impregnerar och grundmålar träet är det viktigt att fasaden är torr. Det kan vara en bra idé att använda en fuktmätare, som du kan låna hos färghandlaren. Träets fuktighet bör inte vara över 14% och får inte vara över 17%. När du har försäkrat dig om att fasaden är torr, är det dags att impregnera eventuella trä-rena ytor, det vill säga de delar av träet som saknar färg och därför är exponerade, med grundolja. Grundoljan tränger in i träet och skyddar mot fukt och sprickbildning. Detta är särskilt viktigt på utsatta ytor som ändträet.

Applicera oljan med en pensel och låt det sedan torka i ungefär en halvtimme. När oljan har torkat är det dags att börja grundmåla. Om fasadens grund redan är bra, räcker det att grundmåla de delar av träet som du har impregnerat med olja. Det är viktigt att du använder rikligt med grundfärg på ändträet så att den kan tränga in i alla sprickor och öppningar. Du bör också vara noga med att grundmåla eventuella skarvar, spikskallar och andra håligheter i fasaden. Innan du går vidare till nästa steg är det viktigt att grundningen är torr. Vissa färger kombinerar grundfärg och grundolja, vilket gör att du impregnerar och grundmålar på en och samma gång.

3. Målning av fasad

Det finns en gammal devis som säger att man inte bör måla fasader under månader som har bokstaven r i sig. Den bästa tiden att måla husfasader är mellan maj och augusti. För att komma upp längre på fasaden kan du använda ett förlängningsskaft. Det är en god idé att börja måla vid taket och sedan gå vidare till nedre fasaden.

Det är viktigt att måla nere vid ändträet så att inte fukt kryper uppåt. På ytor som kräver detaljarbete kan du med fördel använda en vinkelpensel och på mindre ytor kan det krävas att du använder dig av smalare penslar. Fasaden ska målas med minst två strykningar. Den andra strykningen påbörjar du när färgen från den första strykningen har torkat.

1. Skydda och tvätta fasaden

Använd plast för att skydda trall, möbler och annat från putsfärg. Börja sedan med att tvätta fasaden genom att blötlägga den med vatten. Därefter applicerar du rengöringsmedel (fasadtvätt) med hjälp av en tvättpensel. Slutligen sköljer du fasaden med vatten.

2. Kontrollera och laga fasaden

Om du har en spricka i fasaden är det viktigt att du lagar den med samma typ av puts som fasaden är gjord av. Om du använder fel typ av puts kommer större delar av fasaden att gå sönder.

3. Grundmåla fasaden

När putsen är tvättat och lagad är det dags att grundmåla fasaden. Du vet att putsen har torkat när den har blivit ljus igen efter grundmålningen.

4. Måla fasaden

Använd inte för mycket färg på en gång utan måla hellre med flera tunna strykningar och låt färgen torka mellan strykningarna. Till skillnad från målning av träfasad är det långt ifrån säkert att det är just två strykningar som gäller, utan förmodligen krävs fler strykningar än så för bästa resultat.

Så här målar du tegelfasad

När du målar tegelfasad är tillvägagångssättet ungefär detsamma som vid målning av träfasad. Tegel är dock inte lika absorberande som exempelvis trä och behöver inte samma grundliga underarbete. Det första du gör när du ska måla tegel är att borsta av teglet så det blir fritt från damm och spindelväv. Börja sedan med att måla de större ytorna med en roller. Måla därefter de ytor som är lite svårare att koma åt, det vill säga kring dörrar och fönster. Ofta får du det bästa resultatet genom att måla teglet två gånger.

  1. Tvätta ytan med hjälp av Grovrent rengöringsmedel och vatten. Skölj därefter noga med vatten. Om plåten är förzinkad och passiviserad mot vitrost, ska du göra rent den med avfettningsmedel innan du applicerar Grovrent rengöringsmedel på fasaden.
  2. Ta bort eventuell rost genom att antingen skrapa, skrubba, använda stålborste eller slipa bort den.
  3. Borsta därefter fasaden ren.
  4. När ytan är ren och torr ska den grundmålas med metallprimer.
  5. När metallprimerna har torkat så att ytan på nytt är torr och ren, är det dags att måla fasaden. Du kan antingen använda en pensel eller rulle av helsyntetiskt material alternativt en högtrycksspruta som inte sprutar luft. Färgen ska appliceras i två omgångar och ska inte appliceras när det är fuktigt eller på ytor som har värmts upp av solen.

Du hittar fler bra tips i vår målarguide

Stäng meny